Uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzać innowacje do swojej pracy. Poznają ciekawe inspiracje z innowacyjnych szkół, a także zaplanują swoje innowacyjne działania.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich poziomów szkół (grupa do 35 osób).

Czas trwania szkolenia:

Ok. 4 godzin zegarowych.

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub placówce doskonalenia nauczycieli w dowolnie ustalonym terminie – najbardziej wskazanymi dniami są piątki(popołudnia)  i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie się w innym  dniu tygodnia).

Opis szkolenia:

Uczestnicy poznają ciekawe inspiracje – innnowacje edukacyjne z różnych przedmiotów, a także zaplanują swoje działania dzięki wykorzystaniu treningu twórczości oraz design thinking.

Cele szkolenia:

  • przygotowanie do stosowania innowacji w pracy,
  • trening twórczego myślenia i tworzenia innowacji,
  • zainspirowanie do działania.

Zakładane efekty szkolenia:

  • uczestnicy wiedzą, jak tworzyć innowacje,
  • uczestnicy znają przepisy dotyczące innowacji i eksperymentu pedagogicznego,
  • uczestnicy będą przygotowani do wykorzystania nowo nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy,
  • uczestnicy zaplanują innowacje.

Przed szkoleniem

Szkolenie poprzedza badanie potrzeb szkoły oraz zasobów ludzkich, na których będzie opierała się praca.

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest warsztatowo, angażuje uczestników do aktywnego udziału. Ucząc się, wykorzystują metody design thinking oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające wdrażanie innowacji. W razie potrzeb możliwe będą dodatkowe konsultacje z trenerem/mentorem.

Prowadząca:

Oktawia Gorzeńska – dyrektorka 17LO w Gdyni, Szkoły z mocą zmieniania świata, trenerka, mentorka, innowatorka edukacyjna,  blogerka – autorka bloga www.eduzmieniacz.com Uczestniczka Leadership Academy for Poland, zdobywczyni tytułu Eduispirator 2015 oraz Microsoft Innovator Educator Expert.

Opłata za szkolenie:

1500 zł  – poza szkoleniem obejmuje koszty podróży, noclegu i wyżywienia trenera

Show Buttons
Hide Buttons