Możemy śmiało powiedzieć, że nasze szkolenia są zaprojektowane w jak najlepszy sposób, by rozwinąć kompetencje edukatorów odpowiadające naszym czasom – zmianom w edukacji oraz życiu społeczno-gospodarczym. Specjalizujemy się w transformacji, przywództwie i innowacjach edukacyjnych. Współpracujemy z ekspertami – praktykami. Dyrektorami i trenerami, ktorzy z powodzeniem wdrażają zmianę w publicznych szkołach, budując organizacje uczące się.

 

zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty i nawiązania z nami współpracy ………..

 

 

21-ST CENTURY EDUCATIONAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT

TEACHING FOR THE FUTURE – 21ST CENTURY SKILLS IN THE CLASSROOM

DRAMA IMPROVES STUDENTS SKILLS AND SOCIAL COMPETENCIES

USING TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM

INTERACTIVE AND INNOVATIVE TEACHING

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO

INNOWACJE W SZKOLE

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ, CZYLI JAK MĄDRZE REFORMOWAĆ SZKOŁĘ

Show Buttons
Hide Buttons